Event November 9, 2021

Partnering/licensering i läkemedelsindustrin – hur går det till i praktiken?

Cirio bjuder tillsammans med Sprint Bioscience in till seminarium om partnering/licensering den 7 december 2021.

Licensering och annan form av partnering har en alltid haft en framträdande roll inom läkemedelsindustrin och dess betydelse i Sverige ökar i takt med den snabba tillväxten av innovationsföretag i vårt land.

Cirios experter har en unik erfarenhet av licensieringar, samarbeten och annan form av partnering inom läkemedelsindustrin. Kom och lyssna på deras erfarenheter och tips från licensieringar/partnering som rör affärer inom allt från preklinik till marknadssamarbeten, med ”big pharma” och med internationell räckvidd. Under seminariet delar de med sig av konkreta exempel från avtalsklausuler och förhandlingar.

Särskilt inbjuden är Anne-Marie Wenthzel, affärsutvecklingschef på Sprint Bioscience AB, som ger sina erfarenheter från projektledning av omfattande globala utlicensieringar.

Licensieringsmodellen är unikt lämpad för att skräddarsy en uppgörelse för att möta båda parters förväntningar om värdetillväxt i projektet. För att bli lyckad förutsätter modellen dock en betydande insikt i alla de scenarier som skall tas i beaktande, och en medvetenhet om vad som förväntas generera värdet. Välkommen till detta seminarium, där Cirios Anders Burén och Per Hedman ger dig konkret vägledning.

Anmäl dig och läs mer här.

För mer information, vänligen kontakta:

Contact

Related news

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.