Knowledge February 20, 2023

Behov av förändringar i järnvägsbranschens spelregler

Cirio advokatbyrå har, på uppdrag av Tågföretagen och Svensk Kollektivtrafik, skrivit en rapport om järnvägsbranschens upphandlade kontrakt. Rapporten pekar på behov av att förändra branschens kontrakt och spelregler för att nå det viktiga branschmålet att 4 av 10 motoriserade resor ska ske genom kollektivtrafik senast 2030.

En väsentlig del av kollektivtrafiken i Sverige sker inom ramen för offentligt upphandlade kontrakt mellan regionala kollektivtrafikmyndigheter och trafikutövare av bussar och tåg. I syfte att undersöka om dessa kontrakt skapar bästa möjliga spelregler och incitament gav Tågföretagen och Svensk Kollektivtrafik i uppdrag till Cirio gör en analys av branschens spelregler, vilket skedde genom intervjuer, enkäter och kontraktsanalys. Resultaten presenteras nu i rapporten ”Behov av förändringar i järnvägsbranschens spelregler – samarbete och hantering av intressemotsättningar för att nå ökat resande.”

”Som vi uppfattar det har beställare och operatörer ofta hamnat på en plats där ingen vill vara, med för mycket intressemotsättningar och för lite fokus på att jobba tillsammans för resenärernas bästa”, säger David Frydlinger, partner på Cirio och en av rapportens författare. ”I vår rapport kan vi peka på hur detta väl kan förklaras av hur dagens kontrakt ofta är skrivna.”

”Cirios rapport pekar på att det finns stor utvecklingspotential i de offentligt upphandlade järnvägskontrakten, och jag hoppas att den kan bidra till att hjälpa marknadens parter till bättre kontrakt och samarbeten”, säger Johan Wadman, VD för Svensk Kollektivtrafik.

”Detta är en viktig rapport”, säger Pierre Sandberg, förbundsordförande i Tågföretagen. ”Det är svårt att hitta rätt incitament och fördelning av risker i dessa ofta komplexa kontrakt, och Cirios rapport pekar på att man i dagens kontrakt inte alltid har hittat rätt. Vi tror att det är viktigt för hela branschen att vidareutveckla hur kontrakten skrivs.”

Cirios analys bygger på den så kallade Vested-modellen, en affärs- och kontraktsmodell för att ingå framgångsrika partnerskap som är utvecklad genom forskning vid University of Tennessee.

Rapporten finns att ladda ner här.

Om Cirio

Cirio är en advokatbyrå med syfte att forma den juridiska infrastrukturen för framtidens näringsliv och samhälle. Byrån grundades 2019 och är en av de ledande fullservicebyråerna i Sverige. Med ca 130 anställda erbjuder Cirio affärsjuridisk rådgivning inom transaktioner, operativa och strategiska verksamhetsfrågor, tvister och konkurser samt innovationsbringande samarbeten. Byrån har särskild spetskompetens inom områden som förnybar energi, life science och digitalisering.

För mer information, vänligen kontakta:

Contact

Related news

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.