Webinars January 21, 2022

Upphandlingsfrukost 2022

Cirios upphandlingsexperter presenterar centrala upphandlingsnyheter för dig som är beställare, upphandlare, leverantör eller konsult.

I webbinariumet går vi igenom:

• Den 17 november klubbades nya regler för upphandlingslagstiftningen. Hur påverkas du som leverantör eller upphandlande myndighet av dessa ändrade regler?

• Följdverkningarna av HFD 2021 ref. 48 och EU-domstolens dom i mål C-598/19 den 6 oktober 2021. Kan de nya avgörandena om s.k. reserverad upphandling få en påverkan på alla upphandlingar?

• Senaste rättspraxis från våra domstolar i korthet

Välkommen att titta!

Related news

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.