Webinars October 15, 2020

Sveriges ekonomi i dag och de pågående samhällstransformationerna – hur påverkas våra företag?

I webbinariumet från den 15 oktober 2020 ”Sveriges ekonomi idag och de pågående samhällstransformationerna – hur påverkas våra företag” diskuterades allt från makroekonomiska faktorer och finansiella förutsättningarna i ljuset av Covid 19, till de krav som kommer att ställas på företag med anledning av den digitala- och den gröna transformationen. Den namnkunniga panelen bestod av vice riksbankschef Martin Flodén, Ann-Louise Lökholm Klasson, VD för Sweco Sverige, Joel Hellermark, VD för Sana Labs och utsedd AI-specialist av Sveriges regering, Kerstin Hessius, VD för AP3 och Ulf Hedlundh, VD för Svolder.

Tre viktiga budskap från webbinariet:

Pågående trender har förstärkts

Globaliseringen har tagit ytterligare ett steg tillbaka, Kina blir allt viktigare, en digitala transformationen som den gröna omställningen har fått en tydligt skjuts inom både politik och näringsliv.

Mer konkretisering i den gröna omställningen

Den offentliga sektorn behöver ta ett mycket större ansvar i upphandlingsförfarandet och företag måste integrera hållbarhetsfrågorna i sina affärsmodeller.

Digitala möten speglar inte det nya normala

Den snabba övergången till digitala affärslösningar har också synliggjort hur långt olika företag verkligen kommit i sitt digitaliseringsarbete. De företag som haft en mer genomgripande och bred digital affärsmodell har klarat den akuta omställningen bättre.

Ta del av hela den intressanta diskussionen i vårt inspelade webbinarie.

Related news

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.