Webinars April 23, 2021

Fullbordandet av EU:s kapitalmarknadsunion

EU-kommissionens handlingsplan för att fullborda kapitalmarknadsunionen är nu antagen. Men vad blir effekterna om EU-kommissionen lyckas med sina satsningar att stödja det finansiella ekosystemet? Vilka konsekvenser kan EU-kommissionens överväganden om en centraliserad tillsyn från de europeiska tillsynsmyndigheterna få för den svenska kapitalmarknaden? Och vilka för- och nackdelar finns det med en centraliserad tillsyn av kapitalmarknaderna?

I vårt avslutande webbinarium hade vi nöjet att välkomna denna profilstarka panel: Jimmy Kvarnström, Head of Market Surveillance, Nasdaq, Malin Omberg, verksamhetsområdeschef för Marknader, Finansinspektionen, Rolf Skog, Direktör, Aktiemarknadsnämnden, Annika Poutiainen, ordförande för Nämnden för Svensk Redovisningstillsyn, Lars Jagrén, Senior Advisor, Samhällsekonomi, Svenskt Näringsliv samt Peter Ohrlander, Expert, Generaldirektoratet för Finansiell stabilitet, Finansiella tjänster och Kapitalmarknadsunionen (FISMA), Europeiska Kommissionen.

 

Related news

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.