Webinar

Cybersäkerhetshoten och transaktioner

2022.05.04

Cybersäkerhet ur ett transaktionsperspektiv

Den fjärde dagen av Transaction Week 2022 tog sig panelen an ett av de absolut mest aktuella och debatterade ämnena 2022, inom både näringsliv och myndigheter: Cybersäkerhet.

Att säkra de digitala systemen och infrastrukturerna hos företag och organisationer har gått från att vara en fråga för IT-avdelningens tekniker, till att vara en strategisk fråga som övervägs i ledningsgrupper och styrelserum. Panelen konstaterar att ett brett grepp om cybersäkerheten, som går horisontellt genom organisationen är det enda sättet att bemöta ett eskalerande hot – men även att ett gott säkerhetsarbete är en bra hälsodeklaration för hela företaget.

Panelen utgjordes av Swedavias säkerhetschef Mats Paulsson som även har ett förflutet inom SÄPO, PwCs Private Equity Leader Stephane Révay och EQTs Global Head of IT Strategy Petter Weiderholm. Diskussionen leddes av Peter Högström, chef för Cirios infrastrukturgrupp och Caroline Olstedt Carlström, Cirios datasäkerhetsspecialist.

Share
Peter Högström
Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 70 732 53 12
Caroline Olstedt Carlström
Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 70 353 90 30
Share


Expertise