Välkommen till Transaction Week 2022 den 25–29 april!

För andra året i rad samlar Cirio några av samhällets och näringslivets främsta profiler på den årliga mötesplatsen Transaction Week. Under fem seminarier på fem dagar ger vi dig som verkar inom transaktions- och kapitalanskaffningsområdet de viktigaste insikterna och perspektiven som du behöver för att navigera i en komplex finansiell värld, i såväl Sverige som internationellt.

Den 25–29 april går årets Transaction Week av stapeln. Missa inte din chans att ta del av de viktigaste insikterna och perspektiven som rör transaktionsmarknaden.

Säkra din plats och anmäl dig här.

Anmälan är inte bindande och gäller för samtliga av veckans webbinarier, men du väljer själv vilka dagar du vill ansluta till.

 • Sammanfattning om veckan

  Att världen befinner sig i ett extremt instabilt säkerhetsläge samtidigt som samhället förändras i mycket snabb takt råder det inga tvivel om. För att beskriva det används ibland förkortningen VUCA (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity), ett tillstånd som innebär stora utmaningar för företag och organisationer. En osäker värld med stora makroekonomiska och geopolitiska skeenden har gjort transaktionsmarknaden alltmer komplex.

  Den 25–29 april går vi igenom några av de viktigaste marknadstrenderna och samhällsfrågorna och deras påverkan på transaktionsområdet. Du som åhörare kan förvänta dig nya och konkreta insikter, kunskaper och perspektiv, som hjälper dig att navigera på transaktionsmarknaden, fatta bättre strategiska beslut och hantera juridiken kopplat till transaktioner och kapitalanskaffningar.

  Transaction Week riktar sig till dig som är beslutsfattare, expert och på andra sätt verksam inom allt från kapitalanskaffningar till M&A, private equity och investment banking.

  Under fem dagar diskuteras fem aktuella ämnen: Händelserna i omvärlden och dess konsekvenser för transaktionsmarknaden, hållbar finansiering, möjligheter och utmaningar med den nya lagen om företagsrekonstruktion, cybersäkerhet i ett transaktionsperspektiv och ökade krav på ”teknoregulatorisk” kompetens hos styrelseledamöter.

  Håll utkik på Cirios LinkedIn för nyheter.

Måndag den 25 april kl. 08.30-09.45

Ett nytt europeiskt krig, skärpt säkerhetsläge och höjd beredskap post-pandemi

– konsekvenserna för företagen och transaktionsmarknaden 2022

Webbinariet gästas av (fr.v.) Johan Sjöberg, Försvars-och säkerhetspolitisk expert & senior rådgivare och Svenskt Näringsliv; Jonas Köhler, VD, Menigo, en del av världens ledande foodserviceaktör, Sysco; Anna Essehag, Hållbarhetschef, Ramboll; Robert Andrén, Generaldirektör, Energimyndigheten; Peter Carlsson, CEO och styrelseledamot, Northvolt; Henrik Mitelman, Krönikör i Dagens Industri.

 • Mer om ämnet och frågeställningar

  I kölvattnet av pandemin ser vi flera utmaningar för företagen och transaktionsmarknaden: en storskalig rysk invasion av Ukraina, skärpt säkerhetsläge i Europa och Sverige med höjd beredskap under lång tid framöver, flyktingvåg, cyberspionage och cyberattacker, fortsatta komponentbrister, stigande priser på drivmedel, el och livsmedel och en växande oro för den svenska och europeiska elförsörjningen, risk för ihållande inflationstryck, klimathot, utmaningar för kompetensförsörjningen och fortsatt digitaliseringsbehov. Företagens beslutsfattare måste därför öka sin kunskap och beredskap för att snabbt kunna anpassa sig till nya förutsättningar, vidta nödvändiga akuta omställningsåtgärder och påskynda implementeringen av långsiktiga handlingsplaner.

  Välkommen till Cirio Transaction Weeks första webbinarium den 25 april 2022 kl. 08.30–09.45 där vi kommer att behandla följande frågeställningar:

  • Hur påverkar den väpnade konflikten i Ukraina, det skärpta säkerhetsläget i Europa och Sverige med höjd beredskap under lång tid framöver och andra stora skeenden i omvärlden Sveriges återhämtning efter pandemin?
  • Vilka är de potentiella konsekvenserna för företagen och transaktionsmarknaden?
  • Hur berörs olika sektorer av utvecklingen, och hur påverkas samhället i stort?
  • Hur ser trenderna ut i det korta och långa perspektivet och hur kan marknaden möta dem?

  Paneldeltagare är:

  Johan Sjöberg är försvars- och säkerhetspolitisk expert och senior rådgivare på Svenskt Näringsliv.

  Jonas Köhler är VD, Menigo, en del av världens ledande foodserviceaktör, Sysco.

  Anna Essehag är Hållbarhetschef på Ramboll Sverige, en global samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. Ramboll ägs av en stiftelse och har en mission att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. Anna har 20-års erfarenhet av hållbarhetsarbete inom näringsliv, offentlig sektor och internationella organisationer.

  Henrik Mitelman är en prisbelönt krönikör i Dagens industri. Under de senaste fem åren har han blivit utsedd till Sveriges bästa ekonomijournalist. Dessutom är han något så ovanligt som en oberoende analytiker, rådgivare och styrelseledamot i investmentbolag med förflutet som analyschef på SEB. Under årens lopp har Henrik gjort sig känd som en entusiastisk föreläsare som gärna talar om globala megatrender och världsekonomiska förändringar.

  Peter Carlsson är grundare och VD på Northvolt. Företaget grundades 2015 med uppdraget att bygga Europas största fabrik för tillverkning av litiumjonbatterier för elbilar och för lagring av energi. Peter Carlsson har tidigare haft högt uppsatta positioner under både Ericsson och Teslas olika tillväxtresor.

  Robert Andrén är sedan 2018 Generaldirektör för Energimyndigheten, med ansvar för nationell energipolitik, inklusive internationella energirelationer och europeiska energipolitiska frågor. Han har tidigare varit vice ordförande för Mission Innovation (MI) - ett initiativ som en del av Parisavtalet och sitter också i Stockholms läns Insynsråd.

  Paneldiskussionen modereras av Cirios Lars-Henrik Andersson.

  För mer information eller frågor, vänligen kontakta någon av våra ansvariga partners – Annika Andersson eller Lars-Henrik Andersson.


Tisdag den 26 april kl. 08.30–09.45

Hållbar finansiering

- Omställningen accelererar

Webbinariet gästas av (fr.v.) Anna Denell - Hållbarhetschef, Vasakronan, Tomas Zimmermann - Head of Sustainable Finance Team, Swedbank, Filippa Strandänger - Head of Sustainability på Magnolia Bostad.

 • Mer om ämnet och frågeställningar

  Hållbarhet har gått från att vara en nisch till att bli en central del av företags affärsmodell och bankers finansieringslösningar. EU:s taxonomi, övriga regelverk och marknadsrörelser ökar efterfrågan på hållbara investeringar och kraven på företag och banker att ställa om.

  Välkommen till Transaction Weeks andra webbinarium den 26 april kl 08.30–09.45 där en panel med företrädare för banker, emittenter och rådgivare diskuterar utvecklingen för hållbar finansiering i ett svenskt och globalt perspektiv. Under samtalet, som modereras av Carl Axel Morvay och Niklas Sinander från Cirio, utbyts erfarenheter från och kring implementeringen av EU:s taxonomi och de effekter som förordningen har och kommer att ha på svenska och internationella företag och kapitalmarknader.

  Panelen kommer även att diskutera hållbarhet i ett större perspektiv och hur tillkommande reglering såsom EU:s föreslagna ESG-direktiv och marknadens krav kan komma att förändra hur samtliga aktörer förhåller sig till och arbetar med hållbarhet.

  Är ni redo att vara en del av omställningen? Vilka utmaningar har den som inte är med i omställningen nu och hur kan hållbara finansieringslösningar skapa värde för ditt företag?

  Paneldeltagare är:

  • Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan sedan drygt 12 år tillbaka och 2019 utsågs hon till Sveriges bästa hållbarhetschef.
  • Tomas Zimmermann, Head of Sustainable Advisory på Swedbank med en bakgrund från bland annat EY och som hållbarhetsstrategidirektör på Telia och nu senast som strategikonsult på Accenture.
  • Filippa Strandänger, Head of Sustainability på Magnolia Bostad, tidigare ansvarig för hållbara finanser inom finansiell riskhantering på KPMG Sverige och dessförinnan specialist inom hållbarhet på Nordea.

  Paneldiskussionen modereras av Cirios Carl Axel Morvay och Niklas Sinander.

  För mer information eller frågor, vänligen kontakta vår ansvariga partner Carl Axel Morvay.

Onsdag den 27 april kl 08.3009.30

Sverige får sitt eget Chapter 11

– vilka nya typer av transaktioner kommer att skapas av den nya lagen om företagsrekonstruktion?

Webbinariet gästas bl a av (fr v) Mandip Englund, Restructuring Partner på advokatbyrån Fried Frank, London och Kristoffer Ståhlbröst, Managing Director Alvarez & Marsal och chef för rekonstruktion i Stockholm.

 • Mer om ämnet och frågeställningar

  Nyligen föreslog den svenska regeringen en ny lag om företagsrekonstruktion som grundar sig i EU:s förinsolvensdirektiv. Propositionen innehåller flera instrument som till viss del har funnits i andra jurisdiktioner men inte tidigare i Sverige. Här föreslås, utöver en ackordsuppgörelse, som funnits sedan tidigare, även andra åtgärder för att komma till rätta med ett företags ekonomiska problem. Dessa ska kunna fastställas i en rekonstruktionsplan som kan ge alla typer av framtida åtgärder bindande verkan. Ur ett transaktionsperspektiv bedöms det nya förfarandet skapa nya möjligheter att driva nya affärer och med en stundande lågkonjunktur spås opportunistiska affärer via rekonstruktion öka.

  Under Transaction Weeks tredje webbinarium den 27 april kl 08.30-09.30 kommer representanter från de finansiella och juridiska sfärerna diskutera möjligheter och utmaningar med den nya lagen och beröra följande frågor:

  • Vilka risker och möjligheter finns för bolag och ägare som funderar på att inleda rekonstruktion under det nya systemet?
  • Kommer aktörerna att ha förtroende för det nya förfarandet? Kommer det att användas i den utsträckning lagstiftare och andra hoppats?
  • Kommer den nya klassindelningen att innebära att exempelvis banker får ett ”vested interest” i rekonstruktioner som man inte haft tidigare?
  • Är den nya rekonstruktionslagen ett bra sätt att lösa konflikter mellan olika grupper av borgenärer?

  Observera att webbinariet kommer att hållas på engelska. Panelen består av Kristoffer Ståhlbröst, Managing Director Alvarez & Marsal och chef för rekonstruktion i Stockholm samt Mandip Englund, Restructuring and Insolvency Partner på advokatbyrån Fried Frank i London. Paneldiskussionen modereras av Lars-Henrik Andersson, Cirio.

  För mer information eller frågor, vänligen kontakta vår ansvariga partner Lars-Henrik Andersson.

OBSERVERA att webbinariet sänds på eftermiddagen.

Torsdag den 28 april kl.16.0017.30

Cybersäkerhet i ett transaktionsperspektiv

Webbinariet gästas bl a av (fr.v.) Stephan Révay, Partner Deals, Private Equity Leader, PwC Sverige; Mats Paulsson, Säkerhetschef, Swedavia och Petter Weiderholm, Global Head of IT Strategy, EQT.

 • Mer om ämnet och frågeställningar

  Den senaste tidens utveckling visar på sårbarheten i vår infrastruktur. Samtidigt fortsätter digitaliseringen att ske i allt snabbare takt. Företagens och samhällets förmåga att skydda sig från det växande antalet cyberangrepp är av avgörande betydelse för att behålla värden och att skydda affärskritisk information. Cybersäkerhet har blivit en viktig strategisk fråga och en företagsrisk som påverkar många olika aspekter för ett bolag. Att satsa på cybersäkerhet handlar om att skapa rätt förutsättningar för skydd, eftersom kostnaden för angrepp kan bli enorma, inte bara i termer av skydd utan också i termer av förlust av affärskritisk information. Det finns en betydande potential för ekonomisk, konkurrens- och ryktesskada när en cyberattack drabbar en organisation. Det riskerar därmed också att påverka värderingen av företag i samband med transaktioner. Samtidigt förväntar sig kunder, användare och ägare att informationen är trygg. Beslutsfattarna behöver ställa sig frågan – hur mycket får säkerhet kosta och var används de resurserna bäst?

  Varmt välkommen till Cirio Transaction Weeks fjärde webbinarium den 28 april 2022 kl 16.00–17.30 som beskriver och utvecklar cybersäkerhetsfrågornas betydelse och hur det kan påverka transaktionsmarknaden, tillsammans med företrädare från industri, säkerhetsbranschen och rådgivarsidan. Följande frågeställningar behandlas:

  • Vad är de regulatoriska kraven kopplade till cybersäkerhet?
  • Vad kan och bör företag göra?
  • Hur kan köpare och säljare i en M&A-transaktion minska risken för felaktiga bedömningar?
  • På vilket sätt kan skydd uppnås i transaktionsavtalen?

  Paneldeltagare är bl a:

  Stephan Révay leder PwC:s Financial Due Diligence-verksamhet i Sverige och är Leader of Industry för Private Equity på PwC Sverige. Han har mer än 20 års erfarenhet, inklusive två år vardera hos PwC Melbourne och Toronto, och deras verksamhet inom Transaction Service. Stephans uppdrag består främst av att leda finansiell diligence på köpsidan eller utveckling och stöd av finansiell information vid avyttringar på säljsidan.

  Mats Paulsson är säkerhetsdirektör på Swedavia där han har arbetat i drygt tio år med säkerhetsfrågor kopplade till flyget. Han är bland annat ansvarig för områdena Informationssäkerhet och Säkerhetsskydd. Mats har också över tjugo års erfarenhet från Säkerhetspolisen och har haft ledande positioner inom områdena kontraspionage, säkerhetsskydd och kontraterrorism.

  Petter Weiderholm började på EQT i februari 2016 som CIO och blev i juni 2018 global chef för IT-strategi. Innan dess arbetade Petter som Vice President för Business IT på Spotify i fem år och innan dess på SapientNitro (NASDAQ:SAPE), ett globalt konsultföretag för e-handel. Han har även verkat flera år i olika tech startups.

  Paneldiskussionen modereras av Caroline Olstedt Carlström tillsammans med Peter Högström.

  För mer information eller frågor, vänligen kontakta någon av våra ansvariga partners Peter Högström och Caroline Olstedt Carlström.

Fredagen den 29 april kl. 08.30–10.00

The board of the future

– Vad behöver styrelseledamöter veta om teknologiska och teknoregulatoriska trender och förvärvsstrategier?


Webbinariet gästas av (fr.v.) Johan Treutiger, Head of Strategy and Organization Practice, Arthur D. Little; Andrea Gisle Joosen, styrelseledamot; Carl Magnus Månsson, VD, Iver och Anders Johansson, rådgivare, styrelseledamot, tidigare CTO på Husqvarna Group

 • Mer om ämnet och frågeställningar

  Världens marknader genomgår ett fundamentalt skifte, drivet av ett antal samverkande teknologiska och regulatoriska trender – så som artificiell intelligens, Internet of Things, cybersäkerhet och 5G. Bland annat energiomställningen, i än högre grad till följd av Ukraina-kriget, kommer sannolikt att påskynda detta, på grund av de nära kopplingarna mellan digitalisering och hållbart företagande. Skiftet påverkar spelreglerna på transaktionsmarknaden och därmed också företagens strategier för såväl organisk som förvärvad tillväxt. Samtidigt visar studier att endast 5% av styrelseledamöterna har de nödvändiga kunskaperna kring teknologiska och teknoregulatoriska trender och dess påverkan på förvärvsstrategier. För att hänga med i förändringstakten och komplexiteten krävs det att styrelseledamöter måste utveckla sin ”teknoregulatoriska” kunskap för att kunna fylla sin viktiga funktion och att fatta klokare strategiska beslut.

  Varmt välkommen till Cirio Transaction Weeks avslutande webbinarium den 29 april 2022 kl 08.30–10.00. Under detta pass knyter vi ihop säcken och följande frågor kommer att behandlas av styrelseledamöter och företagsledare från svenska och internationella företag:

  • Vilka är de viktigaste teknologiska och regulatoriska trenderna som alla styrelseledamöter behöver förhålla sig till för att stärka sin personliga och sitt bolags konkurrenskraft?
  • Hur bör styrelser och ledningsgrupper arbeta och samarbeta för att följa med i utvecklingen och fatta rätt beslut?
  • Hur bör de teknologiska trenderna påverka förvärvsstrategier och företagsvärderingar?

  Paneldeltagare är:

  Johan Treutiger är Head of Strategy and Organization Practice på Arthur D. Littles Stockholmskontor. Johan leder ADLs nordiska Strategy & Organization practice, och har i hundratals projekt hjälpt företag att utveckla strategier och organisationer för att tillvarata möjligheter kopplat till nya och disruptiva teknologier och affärsmodeller.

  Andrea Gisle Joosen, styrelseledamot i såväl noterade som onoterade bolag, bland annat Acast, Billerud Korsnäs, Currys Plc och Stadium, med gedigen erfarenhet av att bygga stora och välskötta bolag.

  Carl-Magnus Månsson är VD för Iver, en ledande nordisk leverantör av molnbaserade IT-tjänster. Carl-Magnus har omfattande erfarenhet av att framgångsrikt leda stora organisationer, såväl noterade som globala.

  Anders Johansson, företagsledare, rådgivare och styrelseledamot i en rad bolag och tidigare bland annat Senior Vice President Technology Office & Chief Technology Officer på Husqvarna Group och adjungerad Professor på KTH, med en stark bakgrund inom strategi, innovation, teknologi och ledning.

  Paneldiskussionen modereras av Cirios Annika Andersson, Martin Glaumann, Partner på Arthur D. Little och David Frydlinger, Cirio.

  För mer information eller frågor, vänligen kontakta vår ansvariga partner David Frydlinger.

Annika Andersson
Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 09 29
Carl Axel Morvay
Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 08 58
David Frydlinger
Managing Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 09 85
Lars-Henrik Andersson
Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 08 22
Caroline Olstedt Carlström
Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 70 353 90 30
Peter Högström
Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 70 732 53 12