Medarbetare

Sebastian Iso-Kamula

Head of Financial Regulation / Managing Associate

Sebastian ansvarar för Cirios verksamhetsgrupp för Finansiell reglering och är managing associate i Cirios verksamhetsgrupp för kapitalmarknad och publik M&A. Han biträder klienter regelbundet i tillståndsprocesser, tillsynsärenden, tillståndsfrågor i samband med företagsöverlåtelser och med rådgivning rörande finansiell reglering inom bland annat AIFMD, DORA, MiFID, PSD, UCITS, IDD och SFDR. Sebastian agerar också rådgivare i aktiemarknadstransaktioner såsom offentliga uppköpserbjudanden, börsnoteringar, kapitalanskaffningar, samgåenden och lex Asea-utdelningar. Han agerar även rådgivare åt investerare och noterade bolag i frågor rörande bland annat bolagsrätt, bolagsstyrning, noteringsregler, marknadsmissbruksregelverket, informationsgivning, aktieåterköp och incitamentsprogram.

CV

2022 Cirio Advokatbyrå
2018 - 2022 Skandia, Legal Counsel
2015 - 2018 Lindahl law firm, Senior Associate

Utbildning

2015 Stockholms universitet, Jur.kand (LL.M.)
2013 Stockholm Business School, Master of Science in Business and Economics

Medlemskap

2022 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Språk

Svenska
Engelska

CV

2022 Cirio Advokatbyrå
2018 - 2022 Skandia, Legal Counsel
2015 - 2018 Lindahl law firm, Senior Associate

Utbildning

2015 Stockholms universitet, Jur.kand (LL.M.)
2013 Stockholm Business School, Master of Science in Business and Economics

Medlemskap

2022 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Språk

Svenska
Engelska

Relaterade nyheter

Cirio biträder ABB i dess minoritetsinvestering i Salt X

Cirio biträdde ABB i dess minoritetsinvestering i Salt X, ett svenskt greentech-bolag. Cirios team leddes av Annika Andersson (Kapitalmarknad och…

 • Kapitalmarknad och publik M&A
 • Immaterialrätt
 • Digitalisering och tech

Cirio biträder Biokraft i offentligt uppköpserbjudande och finansieringsfrågor

1Vision Biogas AB lämnade enligt reglerna om budplikt ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Biokraft International AB (publ) (“Biokraft”), vars…

 • Kapitalmarknad och publik M&A
 • Bank & Finans och DCM
 • Energi och infrastruktur

Cirio biträder Abliva i samband med dess fullt garanterade företrädesemission och en riktad emission av konvertibler

Cirio har agerat legal rådgivare till Abliva AB (publ) i samband med dess fullt garanterade företrädesemission om 46 MSEK och…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Finansinspektionens prioriteringar i tillsynen 2024

Finansinspektionen (”FI”) har presenterat vad myndigheten kommer att prioritera i sin tillsyn under 2024 och närmare information om prioriteringarna återfinns…

 • Finansiell reglering

Cirio biträder Besqab vid samgående med Aros Bostad

Cirio har biträtt Besqab vid samgåendet med Aros Bostad. Besqab AB (publ) (”Besqab”) och Aros Bostadsutveckling AB (publ) (”Aros Bostad”)…

 • Fastigheter
 • Kapitalmarknad och publik M&A
 • M&A
 • Bank & Finans och DCM
 • Konkurrensrätt och statsstöd
 • Arbetsrätt

Cirio legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Biovicas företrädesemission av units

Cirio agerade legal rådgivare till Pareto Securities som Sole Bookrunner i samband med Biovica International AB:s (publ) företrädesemission av units…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio har biträtt Sagax i samband med en riktad nyemission om 2,1 miljarder kronor

Cirio har biträtt AB Sagax (publ) i samband med en riktad nyemission som tillför bolaget cirka 2,1 miljarder kronor. Teckningskursen…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Recent news on Financial Regulation

Below is a summary of recent major Swedish and EU financial regulatory developments of interest to market participants. Please click here to…

Cirio advises Sagax on a directed share issue raising SEK 2 billion

Cirio has advised AB Sagax (publ) in connection with a directed share issue raising proceeds of approximately SEK 2 billion….

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises the Scandinavian Biogas group in connection with its establishment in Germany and in its investment in a bio-LNG plant in Mönsterås

Cirio has advised the Scandinavian Biogas group when establishing subsidiaries in Germany and initiating the development of two production plants…

 • Bank & Finans och DCM
 • Kapitalmarknad och publik M&A
 • Energi och infrastruktur

Cirio advises SignUp Software on SEK 2.4 billion public takeover offer by Insight Partners

Insight Partners have, through SUS Intermediate Company AB, launched a recommended cash offer to the shareholders of SignUp Software AB…

 • Kapitalmarknad och publik M&A
 • Digitalisering och tech

Cirio advises Besqab with its 825 million fully secured preferential rights issue

Cirio acts as legal adviser to Besqab AB (publ) in connection with its fully secured preferential rights issue of approximately…

 • Fastigheter

Cirio advises Scandinavian Biogas in connection with mandatory takeover offer

Cirio acts as legal adviser to Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Scandinavian Biogas”) in connection with the public takeover…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises on the takeover offer for Torslanda Property Investment

Cirio is advising Västerport Holding AB on its mandatory takeover bid to the shareholders of Torslanda Property Investment AB (publ),…

 • Kapitalmarknad och publik M&A
 • Bank & Finans och DCM
 • Konkurrensrätt och statsstöd

Cirio advises Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) on a private placement

Cirio acts as legal adviser to Scandinavian Biogas Fuels International AB:s (publ) (”Scandinavian Biogas”) in connection with its directed share…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Boule in connection with its fully secured preferential rights issue

Cirio acts as legal adviser to Boule Diagnostics AB (publ) in connection with its fully secured preferential rights issue of…

 • Kapitalmarknad och publik M&A
 • Life Science

Cirio advised ABB on the spin-off of Accelleron

Cirio has advised ABB Ltd on the Swedish capital markets aspects of the spin-off of Accelleron Industries AG. Formerly known…

 • Kapitalmarknad och publik M&A

Cirio advises Abliva on its SEK 200 million financing to fund phase 2/3 study

Cirio acted as legal adviser to Abliva AB (publ) in connection with its directed issue of approximately SEK 150 million…