Angående fortsatt drift mm i Padelkonkurserna

Padelhallar i konkurs

Flertalet bolag med tidigare/pågående padelverksamhet har försatts i konkurs, varvid advokat Karl Björlin förordnats som konkursförvaltare. Se listan nedan för uppgift om aktuella konkursbolag/anläggningar, konkursdag, etc.

Angående fortsatt drift, anmälan av fordran m m

Konkursförvaltningen gör inledningsvis en bedömning av vilka hallar som eventuellt ska drivas vidare under en begränsad övergångstid i konkursboets regi. Vidare inventeras och omhändertas hallarnas tillgångar i syfte att kunna genomföra en strukturerad försäljningsprocess avseende de tillgångar som ägs/disponeras av konkursboet.

Om en hall är markerad som öppen i listan nedan betyder det att tider kan bokas och genomföras som vanligt. Beslut om stängning alternativt överlåtelse till ny aktör kan komma att ske med kort varsel, varför vi rekommenderar varje kund att kontinuerligt besöka denna sida och kontrollera om en hall fortfarande är öppen innan bokningar sker.

Fordringar mot aktuella konkursbolag kan anmälas via denna länk.

Försäljning av rörelsetillgångar

Konkursförvaltningen avser nu bjuda ut följande rörelsetillgångar till försäljning i enlighet med vad som framgår av de preliminära anbudsunderlagen nedan:

Total Padelcenter TPC AB

WAP Marieberg AB, Elitpadel i Engelholm AB, Padel Performance Umeå AB och WAP Skåne AB


Skriftliga (bindande) bud på samtliga rörelsetillgångar eller delar därav i WAP Marieberg AB, Elitpadel i Engelholm AB, Padel Performance Umeå AB och WAP Skåne AB ska ha inkommit till konkursboet senast den 2 februari 2023 kl 15.00, genom epost till email hidden; JavaScript is required. Av budet ska tydligt framgå i) vilket/vilka bolag som budet avser alternativt vilken egendom som budet avser liksom ii) ett konkret bud med belopp angivet i SEK, samt iii) budgivarens namn och kontaktuppgifter. Alla bud ska vara finansierade så att betalning kan ske kontant omedelbart vid tillträde.

Konkursboet har fri prövningsrätt och kommer löpande värdera inkommande bud, vilket innebär att överlåtelse kan komma att ske i förtid om ett bud bedöms vara tillräckligt förmånligt. Anbudsunderlaget ovan utgör inte ett bindande anbud och bindande överlåtelse av de rörelsetillgångar som erbjuds till försäljning förutsätter att konkursboet och köparen undertecknar skriftligt avtal.

Bolagsnamn Konkursdag Anläggningsnamn Är hallen öppen? Tillgångar till salu
Total Padelcenter (TPC) AB 23 dec 2022 WAP Härnösand Stängd -
WAP Örnsköldsvik Gullänget Stängd

Se anbudsunderlaget ovan

WAP Östersund Torvalla Stängd -
WAP Njurunda Stängd

Se anbudsunderlaget ovan

WAP Timrå Stängd

Se anbudsunderlaget ovan

Oskarströms Padelcenter AB 23 dec 2022 WAP Oskarström Stängd -

Bolagsnamn

Konkursdag

Anläggningsnamn

Är hallen öppen?

Elitpadel i Engelholm AB

13 jan 2023

WAP Ängelholm

Stängd

Padel Performance Umeå AB

13 jan 2023

WAP Umeå

Stängd

WAP Skåne AB (f.d Padel of Sweden AB)

13 jan 2023

WAP Ystad

Öppen

WAP Kungälv

Öppen

WAP Kristianstad

Stängd

WAP Marieberg AB 13 jan 2023

WAP Marieberg

Stängd

WAP Sunne AB 13 jan 2023

WAP Sunne

Stängd

WAP Stora Höga AB

13 jan 2023

WAP Stora Höga

Stängd

WAP Lillån AB

24 jan 2023

WAP Lillån

Rörelsen har överlåtits till Lillån Padel. Vänligen kontakta Magnus Jakobsson, 070 567 57 41

Pablo’s Padel AB

2 feb 2023

WAP Vallentuna

Öppen

För kontakt nås konkursförvaltaren och konkurshandläggare enligt kontaktuppgifter nedan:

Share
Karl Björlin
Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 09 45
Rikard Lemming
Senior Associate
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 09 69
Axel Thörn
Senior Associate
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 08 95