Event  

Seminariekväll för notarier - Onsdag 13 september

2023.09.01


Cirio Advokatbyrå bjuder in notarierna vid de skånska domstolarna till en seminariekväll om:
Den civilrättsliga praxisbildningen i svenska domstolar: trender, möjligheter och utmaningar

  • Hur ser Högsta domstolens rättsutveckling ut idag? Exemplet passivitetsinstitutet och NJA 2022 s. 3 Svartöns pris.
  • Hur påverkas praxisbildningen och notariernas arbete med tvistemål av den höga andelen förtursmål?
  • Hur förhåller sig domstolarnas civilrättsliga tvistlösning till skiljeförfaranden och annan alternativ tvistlösning som är vanlig i kommersiella förhållanden?

Diskussionerna leds av de biträdande juristerna Martin Näslund och Joseph Goss tillsammans med advokaten Eva-Maj Mühlenbock, som även håller ett middagsanförande på samma tema.
Tid: onsdagen den 13 september 2023. Dörrarna öppnas kl. 17.30 och seminariet inleds kl. 18.00. Vi är medvetna om att förseningar vid förhandlingar och i trafiken kan förekomma och det är därför inga problem att anlända senare om det skulle bli nödvändigt. Enklare middag serveras kring kl. 19.30.
Anmälan inklusive eventuella kostpreferenser görs senast den 8 september. Vi uppskattar intresse från alla notarier, men utgår från att de som aktivt arbetar med eller kan förväntas komma att arbeta med mål i vilka Cirios jurister agerar ombud väljer att inte delta.

Varmt välkomna!

För mer info, vänligen kontakta:

Share
Eva-Maj Mühlenbock
Partner
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 08 61
Martin Näslund
Associate
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 08 42
Joseph Goss
Associate
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 09 02
Share


Expertise