Omslag Davids Bok
Hållbarhet 23.10.23

Ny bok ger vägledning till ett hållbart företagande

Nu släpps boken ”Spelregler för hållbar affärsverksamhet – lagar, kontrakt och moral”, som är skriven av advokaten David Frydlinger med inledningsord av professor Johan Rockström. Boken, som är en av de första i sitt slag på svenska, innehåller djupgående vägledning i hur företag kan skapa en hållbar affärsverksamhet i enlighet med EU-lagstiftningen och vänder sig till företagsledare, investerare, jurister och hållbarhetsexperter.

– Idag är det helt avgörande att ställa om till en hållbar affärsverksamhet, för att möta EU-lagstiftningens krav, för att bibehålla konkurrenskraften och som en moralisk nödvändighet. Men många upplever att det är snårigt, abstrakt och svårt att förstå hur man ska agera för att skapa och upprätthålla en hållbar affärsverksamhet, oavsett om det handlar om investeringar, den egna verksamheten eller värdekedjan. Boken är en praktisk guide som hjälper företag att navigera i alltifrån tankemodeller till lagstiftning och EU:s rapporteringskrav, säger David Frydlinger, delägare på Cirio Advokatbyrå.

Johan Rockström inleder boken

Förordet är skrivet av Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och director på Potsdam Institute for Climate Impact Research, ett av Europas mest framstående centrum för klimat- och hållbarhetsforskning. I förordet skriver Rockström: ”Boken är en viktig guide på vägen för jurister, företagsledare, hållbarhetschefer, revisorer, hållbarhetsrådgivare med flera, och ger en nödvändig grundförståelse för att göra det som krävs för att ställa om dagens affärsverksamhet till hållbar affärsverksamhet – och på så vis bidra till mänsklighetens framtid på jorden.”

Boken går igenom tankemodeller för hållbarhet, hållbar affärsverksamhet och hållbar finansiering men också vad de omfattande rapporteringskraven från EU, lagar och spelregler innebär i praktiken. Den ger också vägledning i hur företag bör agera för att anpassa sig till hållbar affärsverksamhet och hållbara investeringar samtidigt som de uppfyller lagstiftningens krav.

– Vi på Cirio ser ett ökande behov från våra klienter att förstå och agera i omställningen, och där har vi som juridisk rådgivare och affärspartner en viktig roll att spela. Vi är därför mycket tacksamma över Davids bok, som kommer att vara till stor hjälp både för oss och våra klienter, säger Emma Dansbo, managing partner på Cirio.

David Frydlinger är delägare och advokat på Cirio Advokatbyrå och ansvarig för Cirios verksamhet inom hållbar affärsverksamhet. Han är bland annat rådgivare till företag i frågor om hållbar affärsverksamhet, hållbarhetsrapportering, inklusive CSRD och EU-taxonomin, hållbara leveranskedjor samt hållbarhetsfrågor vid förvärv.

”Spelregler för hållbar affärsverksamhet – lagar, kontrakt och moral” finns att köpa på Norstedts Juridiks hemsida.

 

För ytterligare information, kontakta:

Kontakt

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.