Event  

Frukostseminarium 14 mars 2019 "Högsta Domstolen och året som gick - vilka fall bör näringslivet lägga på minnet?"

2019.02.18

Välkommen till vårt traditionsenliga frukostseminarium:

Högsta domstolen och året som gick – vilka fall bör näringslivet lägga på minnet?

Varje år håller våra jurister ett seminarium där vi tar en titt i backspegeln på året som gick och går igenom de prejudikat från Högsta domstolen som näringslivet bör lägga på minnet. Seminariet utgår från ett urval av prejudikat och fokuserar på vilka praktiska lärdomar som kan dras av dessa.

Under seminariet kommer, utifrån Högsta domstolens praxis, bland annat följande frågor att behandlas:

  • Hur lång tid är skälig uppsägningstid?
  • Hur passiv får man egentligen vara – vid krav på fullgörelse respektive vid motpartens dröjsmål?
  • Advokater – vad kan du som beställare kräva?

När: 14 mars 2019

Tid: Seminarium 08.30-09.30. Frukost serveras från 08.00.

Plats: Mäster Samuelsgatan 20, vån 8.

Anmäl dig här senast den 7 mars 2019. Seminariet är kostnadsfritt.


Expertise