Covid-19  

Webbinarie om "Arbetsrätten och Coronaviruset" - Del 1 onsdag 18 mars kl. 12.00

2020.03.17

Välkommen till vårt livesända webbinarium onsdag den 18 mars kl. 12.00, där vi på Cirio berör arbetsrättsliga konsekvenser av coronaviruset (Covid-19).

Covid-19-pandemin ställer arbetsrättsliga krav på alla arbetsgivare och har dessutom lett till förändrade regler, bl.a. att staten ska ta över sjuklöneansvaret i två månader samt att den som blir sjuk ska kunna vara hemma i upp till 14 dagar utan läkarintyg. Coronavirusets påverkan ser vi även på företag som behöver säga upp sina anställda varför vi kommer beröra frågor om arbetsbrist. Företagen måste dessutom hela tiden se till att personuppgifter om anställda och andra behandlas korrekt.

Under webbinariet kommer vi bland annat att beröra följande frågor:

  • Vad behöver en arbetsgivare tänka på som bedömer att det uppstått arbetsbrist? Hur spelar regeringens nya regler rörande t.ex. korttidspermittering in?
  • Vilka skyldigheter och möjligheter ingår i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar när det gäller uppsatta riktlinjer, arbete hemifrån, krav på läkarintyg m.m.?
  • Vad har arbetsgivaren för ansvar för att förebygga smittspridning på arbetsplatsen?
  • Vad måste arbetsgivare tänka på när det gäller behandling av de anställdas personuppgifter kopplat till Covid-19?

Se hela webbinariet här:


Våra arbetsrättsexperter som medverkar:

Share
Richard Perez
Managing Associate
email hidden; JavaScript is required
+46 76 617 09 72
Share


Expertise